Što se tiče Rume, u samom centru smo. Ulica je JNA što je paralelno sa Glavnom ulicom.
Nalazimo se tačno preko puta ‘Gas Ruma’ u zgradi. Ulazi se kroz prolaz, i ulaz je sa leve strane, stan 14. 
Takođe na terasi je velika reklama sa natpisom našeg studija.